Farsta

Kristus Pantokrator ikon äggtempera 60x80cm Söderledskyrkan Farsta


invigning i Farstastrand--Söderled och Sköndal