Heliga Birgitta-efter en målning som förut fanns i Salems kyrka
men nu finns på Historiska museet