START

ELDSKULPTUR PÅ SKROTCENTRALEN KULTURNATTEN I UPPSALA
13 SEPTEMBER 2008

förberedelser
leta skrot till stommen
linda halm
mycket halm
ett namn måste den ha
mycket tändvätska


det tar sej bra
och det brann
riktigt länge

och det här blev kvar

ELDARE :
Kristina Jansson
Cici Rettig
Lis Engblom